top of page

מהנעשה בבית המדרש

 

לב ליבה של הישיבה והגרעין החינוכי בנתניה, הוא בית המדרש, הפועל מזה 7 שנים, בראשות הרב נתנאל יוסיפון שליט"א, ובו לומדים כ-50 תלמידים ואברכים - נשואים ורווקים. האברכים, שרבים מהם נבחנים במבחני סמיכה לרבנות, וחלקם אף הוסמכו בפועל, מלווים את התלמידים ליווי אישי, על מנת להעצים את הלימוד ואת פיתוח האישיות.

חיבור זה בין התלמידים לאברכים, מהווה כר נרחב להתפתחות תלמידי הישיבה, ופותח את התלמידים לעולם מושגים עשיר ומלא, וללימוד מעמיק ואישי, והכל באווירה משפחתית ואוהבת.

מלבד השאלות הרבות המופנות לאברכים במהלך הלימוד, מתקיימות חברותות בוגרות בגמרא, אמונה והלכה בסדרי הבוקר ואחר הצהריים.

bottom of page