top of page

זמני תפילות במתחם הישיבה

ערבית

מניין ראשון: 20:15.

מניין שני*: 21:00.

* בימים שני ורביעי בלבד.

מנחה

מניין ראשון*: 13:00.

מניין שני*: 15:00.

* המניין מתקיים רק

כשהישיבה נמצאת.

שחרית

מניין ראשון: 06:15.

מניין שני*: 07:35.

* המניין מתקיים רק

כשהישיבה נמצאת.

מנחה - שבת

מניין ראשון: שעה ורבע לפני מניין שני.

מניין שני: 20 דק' לפני זמן הדלקת נרות.

שחרית - שבת

קרבנות: 07:45.

הודו: 08:00.

 

מנחה וקבלת שבת

שיר השירים: 10 דק' לפני זמן הדלקת נרות.

מנחה: 5 דק' אחרי זמן הדלקת נרות.

ערבית - מוצ"ש

בזמן צאת שבת.

bottom of page