top of page

זמני תפילות במתחם הישיבה

ערבית
מניין ראשון: 20:00.
מניין שני**: 21:00.

מנחה
15:00.

שחרית
מניין ראשון: 06:15.
מניין שני*: 07:15.
 

מנחה - שבת

מניין ראשון: שעה ורבע לפני מניין שני.

מניין שני: 20 דק' לפני זמן הדלקת נרות.

שחרית - שבת

קרבנות: 07:45.

הודו: 08:00.

 

מנחה וקבלת שבת
שיר השירים: 10 דק' לפני זמן הדלקת נרות.
מנחה: 5 דק' אחרי זמן הדלקת נרות.

ערבית - מוצ"ש

בזמן צאת שבת.

* המניין מתקיים רק כשהישיבה נמצאת
** בימים שני ורביעי בלבד.

bottom of page