top of page

היה שותף

הגרעין החינוכי בנתניה 

(עמותת "אור יחיאל")

וישיבת "אורות נתניה"

זקוקים לעזרתכם

על מנת להמשיך במלאכת הקודש

של הפצת תורה ועזרה לתושבי קרית נורדאו והשכונות הדרומיות בפרט ונתניה בכלל.

 

העמותה הינה מלכ"ר. 

מספר עמותה: 580323897

 

לתרומה מאובטחת בכ. אשראי לחצו 

bottom of page