top of page

קצת על הישיבה...
הישיבה המשימתית - לפני כ-10 שנים התגבשה קבוצה של זוגות צעירים בראשות הרב נתנאל יוסיפון, שהחליטו להקים גרעין תורני במקום שזקוק לכך. לאחר חיפושים ובירורים על מקומות שונים בארץ החליטה הקבוצה להשתקע בשכונת קריית נורדאו שבדרום העיר נתניה. מטרת הקבוצה הייתה להשפיע על האווירה בשכונה גם מהבחינה הדתית וגם ההתנהגותית.

מספר שנים לאחר שהחלו בפעילות בשכונה, הגיעו חברי הגרעין למסקנה שהתרומה שהם מעניקים לשכונה אינה מספקת, ודרוש כח עזר צעיר ומלא מרץ שיתרום בצורה משמעותית יותר ממה שזוגות נשואים עם ילדים יכולים לתרום. חברי הגרעין, בראשותו של הרב נתנאל יוסיפון שליט"א החליטו להקים בשכונה "ישיבה גבוהה", אולם במתכונת חדשה של ישיבה, שלא הייתה קיימת עד אז: "ישיבה משימתית" - שתכלול מעבר ללימוד הישיבתי הרגיל, גם התנדבות בקהילה.

הישיבה המשימתית אורות נתניה

הישיבה הוקמה לפני כשמונה שנים, ולומדים בה כ-50 תלמידים ואברכים - נשואים ורווקים. התלמידים משלבים לימוד תורה, מתוך אמונה בכֹחו כל אדם להצליח בלימוד, ומקדישים מזמנם פעם בשבוע במקום סדר הצהריים, כל אחד עם ההתנדבות המתאימה לו, על פי החלטתו בתחילת השנה עם אחראי שיבוץ ההתנדבויות (ילדים, נוער, קשישים, אריזת מצרכי מזון ועוד). הישיבה הולכת לאור המשפט המפורסם מאיגרת הרמב"ן: "כאשר תקום מן הספר תחפש באשר למדת אם יש בו דבר אשר תוכל לקיימו".

 

מלבד ההתנדבות הרגילה, הישיבה מארגנת בשכונה אירועים מסביב ללוח השנה, כמו הקפות שניות בשמחת תורה, הדלקות נרות חנוכה ציבורית ופרטיות בבתי השכנים, סדר ט"ו בשבט ציבורי ועוד מגוון אירועים במהלך השנה, וזה, כמובן, מעבר לתרומה הרבה לאווירה השכונתית הכללית, בכך שהחבר'ה מהישיבה מסתובבים ברחובות השכונה, מאירים פנים לשכנים ולסתם אנשים, ומשתדלים לעשות טוב.

הישיבה, הינה חלק בלתי נפרד מהגרעין החינוכי המונה כ-40 משפחות, ופועל בשכונות הדרומיות בנתניה. בגרעין קיים כולל אברכים שרבים מהם נבחנים במבחני סמיכה לרבנות, וחלקם אף הוסמכו בפועל, וכן קהילת משפחות חמה באיזור הישיבה, אשר מלווים את התלמידים ליווי אישי, על מנת להעצים את הלימוד ואת פיתוח האישיות, הן בחברותות בוגרות בסדר אחר הצהריים, והן ב"בית חם" המתקיים אחת לשבוע בשעות הערב, בו דנים בנושאים שונים, ומבררים שאלות אמוניות והכנה לחיי משפחה.

ישיבת אורות נתניה

כל זה, כמובן, נעשה בצד שירות משמעותי בצבא, בגיוס ליחידות הקרביות, ולתפקידי מודיעין וטכנולוגיה, רבנות וחינוך.

 

bottom of page