top of page
?לראות

מעניין  אותך

מבחר תמונות נרחב מכל שנות הישיבה

?אז מה יש שם

טיולים, מסיבות ר"ח

!חגים, התנדבות ועוד

?לשמוע

מעניין  אותך

שיעורי שמע במגוון נושאים 

להאזנה והורדה באפליקציות

spotify + apple music
 

השיעורים נמסרו ע"י רבני הישיבה ורבנים אורחים

חוויה

של לימוד

תלמידים מספרים..

מה שמשך אותי לישיבה זה הפתיחות של הלימודים, אישית היה לי קשה עם לימוד מסוים אז הר"מ שלי שאל מה אני רוצה ללמוד והוא דאג לזה שתהיה לי חברותא ללמוד את מה שאני רוצה.

עדיאל אשמן, מחזור ה'

ישיבת ההסדר המשימתית אורות נתניה - סרטון תדמית תשע״ט
צפייה בסרטון
bottom of page