top of page
  • תמונת הסופר/תהרב נתנאל יוסיפון שליט"א

תתפלא! יש לך המון זמן!

הרב נתנאל יוסיפון

ראש הגרעין החינוכי

וישיבת ההסדר

"אורות נתניה"

פעם בא יהודי אל החפץ חיים, ושאלה בפיו:

רבי, אני עובד קשה לפרנסתי, ונותר לי רק זמן מועט ללימוד תורה. התורה היא רחבה מאוד וכוללת-  הלכה ואגדה, גמרא ומוסר, איני יכול לעסוק בכל התחומים, באיזה תחום כדאי שאעסוק?

ענה לו החפץ חיים: תלמד מוסר!

התפלא האיש ושאל: והרי חשוב שאדם ידע הלכה, כדי שידע כיצד נוהגים בכל מצב?

ענה לו החפץ חיים: אם תלמד מוסר, הרי שבעוד תקופה, תגלה מה חשוב בחיים, ויתברר לך שביכולתך לפנות זמן רב ללימוד תורה, ואז תלמד הלכה וגמרא ושאר מקצועות התורה...

לעיתים, במקום לנסות ולשפר ענפים צדדיים, כדאי לתקן את הנקודה המרכזית, ומכוחה יתקדמו כבר כל הענפים.

עניין זה הוא מבוא גדול לעבודת התשובה ועניינו של יום כיפור.

מצאנו בדברי חז"ל, שני עניינים ששאלו את החכמים והנביאים, ולא ידעו לכוון במדוייק את התשובה, עד שבא הקדוש ברוך הוא וגילה את התשובה. העניין הראשון הוא (ירושלמי מכות ב, ו) עונשו של החוטא, שהחכמים והנביאים אמרו שעליו להיענש, ואילו הקב"ה אמר – "יעשו תשובה ויתכפר לו". העניין השני הוא (נדרים פא.) על מה אבדה הארץ בחורבן בית ראשון, דבר זה נשאל לחכמים לנביאים ולמלאכים ולא פירשוהו, עד שפירשו הקב"ה בעצמו, שזה מפני "שלא ברכו בתורה תחלה".

על העניין השני שואל המהר"ל (הקדמה לתפארת ישראל): והלא בית ראשון חרב בגלל ג' עבירות החמורות, עבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמים, ואם כן מדוע מביא כאן הקב"ה טעם אחר וחדש, שבמבט ראשון נראה הרבה פחות חמור, שהחורבן אירע בגלל שלא ברכו ברכות התורה?

עונה המהר"ל: באופן ישיר, הארץ חרבה בגלל ג' עבירות החמורות. אולם, גם כשיש חטאים ועבירות חמורות, הרי אם עם ישראל היה קשור ביסודו אל ה', הרי שהיה לו מנגנון של ריפוי, שבשלב מסויים היה מאזן אותו וגורם לו לקלוט את המצב המידרדר, לבלום אותו, ולהתחיל לטפס מחדש.

אולם, כיוון שהם לא בירכו ברכת התורה, ובכך הראו שהם לומדים את התורה כחכמה חיצונית, ולא כתורה אלוקית שמחברת את האדם למקור החיים – לקב"ה, הרי שהם היו מנותקים ממקור החיים, ולא היה להם מנגנון ריפוי שהציל אותם מלהמשיך ולהידרדר עוד ועוד. 

 כדי להמחיש את דברי המהר"ל, נדגים זאת במשל הבא. אדם שהוא בריא ביסודו, הרי גם אם לזמן מסויים תוקף אותו חיידק או וירוס הגורם למחלה רגילה, הרי שכוחות החיים הטבעיים שלו נלחמים במחלה, והגוף מצליח לרפא את עצמו. לעומת זאת אדם שחולה ל"ע במחלה קשה, הרי כשתוקף אותו חיידק ח"ו, מערכות הגוף קורסות, ואז אומרים שהוא נפטר מדלקת ריאות/ קורונה/ שפעת, אך בעומק הוא נפטר מהמחלה הקשה ר"ל.

כך הג' עבירות חמורות דומות לחיידק, וחוסר ברכת התורה דומה למחלה הפנימית שניתקה אותם מהקשר למקור החיים. כמובן, במבט חיצוני, זה נראה הפוך, שהחוסר בברכת התורה היא הבעיה הקלה, לכן רק הקב"ה בעצמו יכול היה להצביע על נקודה שורשית זו.

לפי דברי המהר"ל, אפשר להבין גם את דברי הירושלמי על כך, שרק הקב"ה יכול היה ללמד שבמקום שהחוטא ייענש, הרי בכוחו לעשות תשובה ושיתכפר לו. התשובה היא מנגנון הריפוי, המעיד על החוסן הפנימי וכוח החיות של האדם, וכוח חיות זה בא מהקשר לה'.

זה מסביר את העובדה שבמרכז יום כיפור, עומדת עבודת הכהן הגדול בקודש הקודשים. בית המקדש נקרא גם 'בית חיינו', כי שם השראת השכינה בעולם, והרי השכינה היא מקור החיים בעולם, לכן בית המקדש דומה למקום שבו הנשמה שורה בגוף ומחייה אותו. הכהן הגדול כשליח העם נכנס מחדש לנקודת הפנים של קודש הקודשים, המבטאת את עצם החיים, ואת עצם הקשר עם ה', ומשם היא מביאה את מעגלי הריפוי מהחטא לעם ולעולם.

ובפועל, יש כאן קריאת כיוון גם לעבודת התשובה בימים אלה. ידוע, שיש עניין לקבל קבלה טובה בימים אלו, ולזכות בזכותה לחתימה טובה. לפני שניגש לקבל משהו באחד הענפים הצדדיים, אולי נחפש משהו הנוגע בשורש החיים?

אולי נלך בדרכם של המהר"ל והחפץ חיים, ונוסיף בלימוד התורה, שמכוחה נלמד בתוך תקופה שבכוחינו גם לתקן את כל הענפים?        

Comments


העלאות אחרונות
תגיות
bottom of page