top of page
  • תמונת הסופר/תהרב נתנאל יוסיפון שליט"א

על מה המאבק בביה"ד הבינלאומי בהאג?

הרב נתנאל יוסיפון

ראש הגרעין החינוכי

וישיבת ההסדר

"אורות נתניה"

 

אם שאלתם את עצמכם, הכיצד תבעה אותנו דרום אפריקה, מדינה מושחתת שבה רוצחים אנשים כל העת, בבית הדין הבינלאומי בהאג? האם אין גבול לדו-פרצופיות?

ברצוני לשתף אתכם בסיפור ששמעתי פעם.

לפני מספר שנים, נסע יהודי ניצול שואה לבקר בעיר הולדתו. הוא הסתובב בין הבתים והזיכרונות עד שלפתע פנה אליו אחד הגויים ואמר לו: 

"יהודי, מה אתה עושה כאן? למה חזרת?

לפני השואה, כשהיו כאן יהודים, לא יכולנו לגנוב ולשקר ולעשות כרצוננו. המוסריות שלכם פשוט לא נתנה לנו. לא הרגשנו נעים. 

אחרי שהלכתם, יכולנו לעשות סוף סוף ככל העולה על רוחנו. 

עכשיו, אם תחזרו, שוב תעיקו עלינו בדרישות המוסריות שלכם?"

העולם כולו יודע שהיהודי הוא המוסר, ואף הצורר הנאצי ימח שמו, כתב על כך. וכך, ככל נוכל, שמנסה להראות למי שמטיף לו מוסר, שבעצם כולם מושחתים, מנסים הגויים להטיף ליהודים מוסר, אך אסור לנו להתבלבל, עלינו לזכור כל העת שמשה אמת ועם ישראל הולך בדרכי האמת והצדק, ורשעי אומות העולם הם הרשעים ואל לנו להתרגש מהטפותיהם הצדקניות והצבועות.

ועניין זה מתחבר לפרשת השבוע שלנו, בה אנו זוכים להתגלות האלוקית בהר סיני, המצווה עלינו את תורת האמת והצדק.

ידועים דברי רבי יהודה הלוי בספר הכוזרי על ההבדל המהותי בין היהדות לשאר הדתות. כל הדתות מספרות על ניסים ונפלאות שאירעו מול אנשים מעטים, וסיפור כזה אפשר להמציא ולכחש בו. תורתנו הקדושה, לעומת זאת, מספרת על התגלות אלוקית מול עם שלם, וסיפור כזה אי אפשר לבדותו, ומכאן מוכח שתורתנו אמת וצדק. וכך כתב גם הרמב"ם שכולנו עדים על אמיתתה של תורת משה. (המעיין בכוזרי יראה שיש כאן עומקים נוספים, אך אין כאן המקום להאריך).

ממשיך הכוזרי ומבאר, שאם ה' דורש מהאדם דת מסויימת, הרי עליו לספק לו את ההוכחה לכך שדת זו היא אמיתית. נמצא שאם ה' התגלה בהר סיני רק לעם ישראל, ומעמד הר סיני הוא הראיה לאמיתות התורה, הרי שהתורה מחייבת רק את ישראל ולא את הגויים. ואכן, כולנו יודעים שהיהדות אינה מסיונרית, וגויים פטורים מלקיים את מצוות התורה.

 אלא שכאן צפה ועולה שאלה גדולה על דברי הכוזרי – אם כך, מדוע הגויים חייבים לקיים שבע מצוות בני נוח, והלא כיוון שהם לא היו במעמד הר סיני, אף פעם ה' לא התגלה אליהם?

והתשובה נעוצה בנקודה בה פתחנו. אמת, הגויים לא היו במעמד הר סיני, אבל הם ראו שעם ישראל היה במעמד הר סיני. כלומר, הם ראו שעם ישראל הוא עם שמניף את דגל האמת והמוסר, ואט אט הם נוכחים לדעת שהעם הזה צודק, ועליהם ללמוד ממנו כמה אמיתות יסוד, הלא הם שבע מצוות בני נוח.

ואכן, במהלך הדורות קיבלו אט אט אומות העולם ערכים רבים מעם ישראל. דרכנו התפשטה בעולם הידיעה שיש אלוקים אחד ולא אלילים רבים, מאיתנו למדו שאסור לרצוח ולגנוב ועוד ועוד.

זה היבט נוסף בהבנת המדרש (שמות רבה יתרו פרשה כט) "אמר רבי אבהו בשם ר' יוחנן: כשנתן הקדוש ברוך הוא את התורה צפור לא צווח עוף לא פרח שור לא געה אופנים לא עפו, שרפים לא אמרו קדוש קדוש, הים לא נזדעזע, הבריות לא דברו, אלא העולם שותק ומחריש ויצא הקול - אנכי ה' אלקיך... כשדבר הקדוש ברוך הוא על הר סיני השתיק כל העולם כדי שידעו הבריות שאין חוץ ממנו, ואמר אנכי ה' אלקיך".

כלומר - כל העולם הרגיש במעמד הר סיני, וחש שישראל מקבלים תורה שבאה ללמד את העולם כולו שה' אחד ושמו אחד, ואלוקי ישראל ותורתו אמת.

מול אומות העולם, שנוכחנו ברשעתם בחודשים האחרונים, עלינו לזקוף קומה ולהילחם בשם ה' להפצת דבר אלוקינו, דבר האמת והצדק!

Comments


העלאות אחרונות
תגיות
bottom of page